Betalningssystemet och begreppen utbud och efterfrågan

The Payment System and the Concepts Supply and Demand